Alicja Juśkiewicz / „Parki Łodzi. Spacery z Ryszardem Bonisławskim – park Julianowski”