Kontakt

Centrum Dialogu
im. Marka Edelmana w Łodzi

ul. Wojska Polskiego 83
91-755 Łódź

(+48) 42 636 38 21
+48 506 155 911

biuro@centrumdialogu.com
www.centrumdialogu.com

NIP 7262636381 | RIK 1/2010 | REGON 101022466
NUMER KONTA BANKOWEGO Bank PKO SA 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380