Roma Leszczyńska, Mariusz Syta / „Ballada o śmieciach (Rynek Bałucki)”

Materiał archiwalny pozyskany dzięki uprzejmości Radio Łódź