Michał Adamiak, Adam Sitarek / „Co te Bałuty, czyli spisywać też trzeba umieć”, cykl Łódzkie historie