„Łukasz z Bałut”

Materiał archiwalny pozyskany dzięki uprzejmości TVP Łódź