Łukasz z Bałut, Joanna Sikorzanka / „Rybna”

Rybna – Fischstrasse – Fischgasse.
O ulicy Rybnej można bardzo dużo opowiadać. Jest to jedna z najlepiej udokumentowanych i ciekawych przestrzeni naszego miasta.
Zafascynowana Rybną, Joanna Sikorzanka wielokrotnie przywoływała jej obraz w swoich reportaż radiowych i literackich. Tym razem, wspólnie ze znanym wszytkim dokumentalistą i piewcą Bałut Łukaszem z Bałut zrealizowali film o ulicy Rybnej, ukazujący historię niektórych jej mieszkańców z czasów łódzkiego getta.
Realizacja: Joanna Sikorzanka i Łukasz z Bałut