„Łódzkie podwórka – Zgierska – Ogrodowa 28”

Materiał archiwalny pozyskany dzięki uprzejmości TVP Łódź