Joanna Sikorzanka / „www ślady”

Materiał archiwalny pozyskany dzięki uprzejmości Radio Łódź