Joanna Sikorzanka / „Słownik polsko-hebrajski”

Materiał archiwalny pozyskany dzięki uprzejmości Radio Łódź