Joanna Sikorzanka / „Ślady. Reaktywacja”

Materiał archiwalny pozyskany dzięki uprzejmości Radio Łódź