Joanna Sikorzanka / „Po śladach (ul. Rybna)”

Materiał archiwalny pozyskany dzięki uprzejmości Radio Łódź