Joanna Sikorzanka / „Pamięci szelest”

Materiał archiwalny pozyskany dzięki uprzejmości Radio Łódź