Joanna Sikorzanka / „Księga Boga rzucona na ziemię”

Materiał archiwalny pozyskany dzięki uprzejmości Radio Łódź