Barbara Wiśniewska / „Julianów (z Anną Heinzel-Kochanowską i Grażyną Ojrzyńską)”

Materiał archiwalny pozyskany dzięki uprzejmości Radio Łódź